Natuurschool Rond Het Vuur

Kleine school in de natuur

Scan deze QR code
met de bank applicatie
op je mobiele telefoon!

Activiteiten & Projecten

Wat doet de stichting?

Vanuit onze stichting verwerven we financiële middelen om het Waldorf onderwijs in de regio te promoten en de natuurschool te helpen ontwikkelen. Denk hierbij aan uitingen in de lokale media en social media, het onderhouden van relaties met lokale belanghebbenden, en investeringen in lesmateriaal en activiteiten voor de leerlingen.

Steun ons

Word Donateur!

Door ons te steunen met financiële middelen help je de school aan bijvoorbeeld nieuwe leermiddelen, nieuwe veilige speeltoestellen op het schoolplein en activiteiten die de beleving van natuuronderwijs versterken. Met uw steun kunnen we de school op de lange termijn blijven ontwikkelen!

Stichting Natuurschool Rond Het Vuur

WiE zijn wij?

Visie

De stichting gelooft dat kleinschalig onderwijs in een natuurrijke omgeving volgens de Waldorf principes, waarbij er veel aandacht is
voor de behoefte van de groep en die van het individuele kind, van onschatbare waarde is voor de vorming van toekomstige generaties. Door bestuurlijke
ondersteuning en het genereren van financiële middelen, wil de Stichting bijdragen aan een solide basis waarop de Natuurschool duurzaam kan blijven
groeien.

De Natuurschool is er voor alle kinderen die zich thuis voelen in een natuurrijke omgeving. Er zijn echter ook voorbeelden van kinderen die in het regulier onderwijs vastlopen, waarbij de natuurschool een mooie oplossing is. De kleinschaligheid, de vrijheid voor eigen initiatief en de manier waarop onze leraressen het onderwijs aanbieden, helpt deze kinderen weer in hun kracht te komen. 

Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de oprichtster, en eveneens een van de leerkrachten, van de school en twee ouders. 

De bestuursleden:

  • Florien van den Breemer (Secretaris)
  • Mike van Silfhout (Penningmeester)
  • Hjalmar Wewerinke-van Marle (Voorzitter)