Natuurschool Rond Het Vuur

Kleine school in de natuur

Contact natuurschool rond het vuur

Over

Natuurschool Rond het Vuur

Natuurschool Rond Het Vuur, is een staatsvrije school gebaseerd op het Waldorf onderwijs waardoor we meer vrijheid hebben om het onderwijs naar eigen inzicht vorm te geven, afgestemd op de groep en het individuele kind. Op de Natuurschool Rond Het Vuur, zijn leerplichtige en thuisonderwijskinderen welkom.

Over

De stichting

Stichting Natuurschool Rond Het Vuur is opgericht met als doel het bevorderen van kleinschalig onderwijs volgens de pedagogische beginselen van Rudolf Steiner/het Waldorf onderwijs. De stichting helpt de school met het verwerven van financiële middelen en met de bestuurlijke ondersteuning.

het onderwijs

Waldorf

De Waldorf-pedagogie is een wereldwijde onderwijsstroming, gebaseerd op een hedendaagse interpretatie van de antroposofie, met als overtuiging leerlingen in staat te stellen hun eigen, unieke capaciteiten en persoonlijkheid volledig te ontwikkelen. 

Rudolf Steiner is de grondlegger van de antroposofie: een wereldbeschouwing waarin de mens wordt gezien als een geheel van lichaam, ziel en geest. 

 

Het concept van de natuurschool

Op de natuurschool spreken leerkrachten over het ‘volledige kind’. Zij streven ernaar dat een kind uitgroeit tot een volwassene die beschikt over:

  • een helder denkvermogen (hoofd);
  • een evenwichtig gevoelsleven (hart);
  • wilskrachtig handelen (handen).

In de huidige Westerse samenleving wordt vooral veel aandacht besteed aan het denkvermogen. En ook in het onderwijs gaat vaak meer aandacht uit naar cognitieve prestaties, zoals reken- en taaltoetsen, dan naar het gevoelsleven en het wilskrachtige handelen van kinderen. Maar op onze school is het de taak van de leerkracht om aan alle drie de dimensies evenveel aandacht te besteden.