De school

Natuurschool Rond Het Vuur, is een kleine school in een natuurrijke omgeving in Maasbommel. We werken met kleine groepen, zijn veel buiten, de leerkrachten ontwerpen hun lessen zelf en er is iedere dag ruimte voor de initiatieven van de kinderen. We zijn een staatsvrije school gebaseerd op het Waldorf onderwijs waardoor we meer vrijheid hebben om het onderwijs naar eigen inzicht vorm te geven, afgestemd op de groep en het individuele kind. Op de Natuurschool Rond Het Vuur, zijn leerplichtige en thuisonderwijskinderen welkom.

Ons klaslokaal is een Mongoolse yurt. Als het koud is zorgen twee kinderen voor het vuur in de kachel. We beginnen de dag samen met zingen en bewegingsoefeningen. Daarna verdiepen we ons 3 weken in een thema en verwerken de lesstof in ons schrift. In de middag zijn er vaklessen, zoals schilderen, in de moestuin werken, koken, Engels, handwerken. Iedere dag is er ook tijd voor de eigen initiatieven van kinderen. Er is een duidelijk dagritme, maar zonder bel die de pauze inluidt. Hierdoor kan de leerkracht de natuurlijke flow van de groep volgen en kan ieder onderdeel goed afgerond worden. Iedere dag zijn we veel buiten. We sluiten de dag met een verhaal af wat de leerkracht vertelt.