Vrijheid van onderwijs

Om zonder druk op kinderen en leerkrachten onderwijs te kunnen bieden, is het voor ons nodig om een niet gesubsidieerde school te zijn. Dit betekent dat wij geen subsidie ontvangen van de overheid, maar ook dat wij aan veel minder eisen rondom toetsing, inrichting van onderwijs en leerlingenaantallen hoeven te voldoen.

De inspectie beoordeelt ons op een aantal punten. Kinderen die bij ons zijn aangemeld voldoen aan de wettelijke leerplicht.

Het geld voor de leerkrachten, de lokalen, de verzekering, de leermiddelen etc. wordt niet door de overheid vergoed (een gesubsidieerde school krijgt hier 650 euro per maand voor per leerling) en wordt deels door de ouders vergoed. Wij vragen een ouderbijdrage van minimaal €350 per maand gedurende 12 maanden per jaar.

Als school zelf zijn wij ook actief in hoe wij de school, naast de ouderbijdrage, nog meer kunnen steunen. Daarvoor hebben wij een patreon pagina gemaakt waarmee mensen ons wereldwijd kunnen ondersteunen en daarvoor iets waardevols terugkrijgen. Wanneer jij ons kleine schooltje wil laten floreren, kan dat via deze link https://www.patreon.com/natureschool. Hartelijk dank! Je kan ons al voor 5 euro per maand steunen en op elk moment opzeggen. Met de steun die we nu krijgen kunnen we onze leermiddelen deels bekostigen. Daar zijn we heel blij mee!

Natuurlijk kan je ons ook steunen door belastingvrij te schenken. Op deze manier kunnen er kinderen van ouders die het schoolgeld niet geheel zelf kunnen betalen, ook naar deze school. We zijn blij met alle steun. NLTRIO 0390 4714 45 t.n.v. JF van den Breemer.